Oljedirektoratet

Produksjonstal april 2022

nyhetsbilder-hav-kran-OD-morten-berentsen

Illustrasjonsbilde

20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 9,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 660 000 fat olje, 203 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 10,6 prosent under OD sin prognose for april og 5,4 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Tabellen og figurane vert oppdatert med endelege tal samtidig som produksjonstal for neste månad vert publisert.

Produksjonstall april 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon april 2022 1,663 1,858 329,2 0,625
 
Prognose for april 2022 1,856 2,082 327,1 0,658
Avvik frå prognose -0,193 -0,224 2 -0,033
Avvik frå prognose i % -10,4 % -10,8 % 0,6 % -5 %
 
Produksjon mars 2022 1,742 1,946 338,4 0,648
Endring frå mars 2022 -0,079 -0,088 -9,2 -0,023
Endring i % frå mars 2022 -4,5 % -4,5 % -2,7 % -3,5 %
 
Produksjon april 2021 1,716 1,996 312,7 0,630
Endring frå april 2021 -0,053 -0,138 16,4 -0,005
Endring i % frå april 2021 -3,1 % -6,9 % 5,2 % -0,8 %

Oljeproduksjon april 2022

Væskeproduksjon april 2022

Gassproduksjon april 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 77,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 33,0 MSm3 o.e olje, om lag 4,1 MSm3 o.e NGL og kondensat,

og det er selt om lag 40,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,3 MSm3 o.e. mindre enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.09.2022