Oljedirektoratet

Produksjonstal august 2022

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde.

21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,1 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i august fordeler seg slik: 1 774 000 fat olje, 205 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,1 prosent under OD sin prognose for august og 4,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022. Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall august 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon august 2022 1,783 2,006 345 0,664
 
Prognose for august 2022 1,831 2,075 332,8 0,663
Avvik frå prognose -0,048 -0,069 12,1 0,001
Avvik frå prognose i % -2,6 % -3,3 % 3,6 % 0,2 %
 
Produksjon juli 2022 1,639 1,869 350,6 0,648
Endring frå juli 2022 0,144 0,137 -5,7 0,016
Endring i % frå juli 2022 8,8 % 7,3 % -1,6 % 2,5 %
 
Produksjon august 2021 1,813 2,091 307,8 0,640
Endring frå august 2021 -0,030 -0,085 37,1 0,024
Endring i % frå august 2021 -1,7 % -4,1 % 12,1 % 3,8 %

Oljeproduksjon august 2022

Væskeproduksjon august 2022

Gassproduksjon august 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 154,7 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 67,4 MSm3 o.e olje, om lag 8,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 82,4 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 2,6 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.09.2022