Oljedirektoratet

Produksjonstal januar 2022

nyhetsbilder-hav-plattform-himmel-OD-morten-berentsen

Illustrasjonsbilde.

16.02.2022 Førebels produksjonstal i januar 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 968 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,6 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 GSm3 mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1 736 000 fat olje, 223 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 2,3% under OD sin prognose for januar.

Tabellen og figurane vert oppdatert med endelege tal samtidig som produksjonstal for neste månad vert publisert.

Produksjonstall januar 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon januar 2022 1,736 1,965 343,2 0,656
 
Prognose for januar 2022 1,776 2,003 343,4 0,662
Avvik frå prognose -0,040 -0,038 -0,1 -0,006
Avvik frå prognose i % -2,3 % -1,9 % 0 % -0,9 %
 
Produksjon desember 2021 1,849 2,091 354,8 0,687
Endring frå desember 2021 -0,113 -0,126 -11,6 -0,031
Endring i % frå desember 2021 -6,1 % -6 % -3,3 % -4,5 %
 
Produksjon januar 2021 1,802 2,122 330,2 0,668
Endring frå januar 2021 -0,066 -0,157 13 -0,012
Endring i % frå januar 2021 -3,7 % -7,4 % 3,9 % -1,8 %

Oljeproduksjon januar 2022

Væskeproduksjon januar 2022

Gassproduksjon januar 2022

I januar 2022 ble det produsert om lag 20,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 8,6 MSm3 o.e olje, om lag 1,1MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 10,6 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,4 MSm3 o.e. mindre enn i desember 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.09.2022