Oljedirektoratet

Produksjonstal juli 2022

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde

22.08.2022 Førebels produksjonstal i juli 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 876 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,9 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 (GSm3) meir enn med månaden før.

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 646 000 fat olje, 213 000 fat NGL og 17 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 10,9 prosent under OD sin prognose for juli og 5,0 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022 .

Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall juli 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon juli 2022 1,639 1,869 350,6 0,648
 
Prognose for juli 2022 1,847 2,094 332,5 0,665
Avvik frå prognose -0,208 -0,225 18,1 -0,017
Avvik frå prognose i % -11,3 % -10,7 % 5,4 % -2,6 %
 
Produksjon juni 2022 1,329 1,540 332 0,577
Endring frå juni 2022 0,310 0,329 18,6 0,071
Endring i % frå juni 2022 23,3 % 21,4 % 5,6 % 12,3 %
 
Produksjon juli 2021 1,753 2,035 310,4 0,634
Endring frå juli 2021 -0,114 -0,166 40,3 0,014
Endring i % frå juli 2021 -6,5 % -8,2 % 13 % 2,2 %

Oljeproduksjon juli 2022

Væskeproduksjon juli 2022

Gassproduksjon juli 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 134,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 55,5 MSm3 o.e olje, om lag 7,0 MSm3 o.e NGL og kondensat,
og det er selt om lag 71,7 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 2,1 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.09.2022