Oljedirektoratet

Produksjonstal juni 2022

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde

20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,0 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er likt med månaden før.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 298 000 fat olje, 213 000 fat NGL og 18 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 0,2 prosent under OD sin prognose for juni og 4,2 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022 .
Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall juni 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon juni 2022 1,329 1,540 332 0,577
 
Prognose for juni 2022 1,300 1,528 333,4 0,576
Avvik frå prognose 0,029 0,012 -1,4 0,001
Avvik frå prognose i % 2,2 % 0,8 % -0,4 % 0,2 %
 
Produksjon mai 2022 1,635 1,813 324,1 0,612
Endring frå mai 2022 -0,306 -0,273 8 -0,035
Endring i % frå mai 2022 -18,7 % -15,1 % 2,5 % -5,7 %
 
Produksjon juni 2021 1,669 1,844 261,7 0,555
Endring frå juni 2021 -0,340 -0,304 70,3 0,022
Endring i % frå juni 2021 -20,4 % -16,5 % 26,9 % 4 %

Oljeproduksjon juni 2022

Væskeproduksjon juni 2022

Gassproduksjon juni 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 114,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 47,2 MSm3 o.e olje, om lag 6,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 60,8 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,5 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.09.2022