Oljedirektoratet

Produksjonstal mars 2022

nyhetsbilder_od27

Illustrasjonsfoto

21.04.2022 Førebels produksjonstal i mars 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 960 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,4 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 GSm3 mer enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mars fordeler seg slik: 1 744 000 fat olje, 208 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 5,9 prosent under OD sin prognose for mars og 3,6 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Tabellen og figurane vert oppdatert med endelege tal samtidig som produksjonstal for neste månad vert publisert.

Produksjonstall mars 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon mars 2022 1,742 1,946 338,4 0,648
 
Prognose for mars 2022 1,852 2,055 338,4 0,665
Avvik frå prognose -0,110 -0,109 0 -0,017
Avvik frå prognose i % -5,9 % -5,3 % 0 % -2,6 %
 
Produksjon februar 2022 1,780 1,996 348,3 0,666
Endring frå februar 2022 -0,038 -0,050 -9,9 -0,018
Endring i % frå februar 2022 -2,1 % -2,5 % -2,8 % -2,7 %
 
Produksjon mars 2021 1,775 2,092 318,1 0,651
Endring frå mars 2021 -0,033 -0,146 20,3 -0,003
Endring i % frå mars 2021 -1,9 % -7 % 6,4 % -0,5 %

Oljeproduksjon mars 2022

Væskeproduksjon mars 2022

Gassproduksjon mars 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 59,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. 

Av dette er om lag 25,1 MSm3 o.e olje, om lag 3,2 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 30,8 MSm3 o.e gass. 

Totalvolumet er 0,2 MSm3 o.e. mindre enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.09.2022