Oljedirektoratet

Produksjonstal april 2023

shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 808 000 fat olje, 205 000 fat NGL og 23 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 0,5 prosent under OD sin prognose for april 2023 og 1,3 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall april 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon april 2023 1,804 2,050 341,9 0,668
 
Prognose for april 2023 1,816 2,027 334,8 0,657
Avvik frå prognose -0,012 0,023 7,1 0,011
Avvik frå prognose i % -0,7 % 1,1 % 2,1 % 1,7 %
 
Produksjon mars 2023 1,834 2,060 354,4 0,682
Endring frå mars 2023 -0,030 -0,010 -12,5 -0,014
Endring i % frå mars 2023 -1,6 % -0,5 % -3,5 % -2,1 %
 
Produksjon april 2022 1,663 1,858 329,2 0,625
Endring frå april 2022 0,141 0,192 12,7 0,043
Endring i % frå april 2022 8,5 % 10,3 % 3,9 % 6,9 %

Oljeproduksjon april 2023

Væskeproduksjon april 2023

Gassproduksjon april 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 80,7 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 34,3 MSm3 o.e olje, om lag 4,3 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 42,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,9 MSm3 o.e. meir enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.05.2023