Oljedirektoratet

Produksjonstal desember 2022

2-illustrasjon-(1)

Illustrasjonsbilde

20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 11,1 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 (GSm3) meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1 773 000 fat olje, 191 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 9,7 prosent under OD sin prognose for desember og 6,1 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert najonalbusjett.

Produksjonstall desember 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon desember 2022 1,772 2,001 360,3 0,678
 
Prognose for desember 2022 1,965 2,231 352,9 0,708
Avvik frå prognose -0,193 -0,230 7,3 -0,030
Avvik frå prognose i % -9,8 % -10,3 % 2,1 % -4,2 %
 
Produksjon november 2022 1,749 1,971 345 0,658
Endring frå november 2022 0,023 0,030 15,3 0,020
Endring i % frå november 2022 1,3 % 1,5 % 4,4 % 3 %
 
Produksjon desember 2021 1,849 2,091 354,8 0,687
Endring frå desember 2021 -0,077 -0,090 5,4 -0,009
Endring i % frå desember 2021 -4,2 % -4,3 % 1,5 % -1,3 %

Oljeproduksjon desember 2022

Væskeproduksjon desember 2022

Gassproduksjon desember 2022

Den totale petroleumsproduksjonen i 2022 var om lag 233,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 97,8 MSm3 o.e olje, om lag 12,2 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 123,7 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,1 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.01.2023