Oljedirektoratet

Produksjonstal februar 2023

shutterstock

illustrasjonsbilde: Shutterstock.

21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 9,9 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,2 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1 776 000 fat olje, 194 000 fat NGL og 24 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 2,8 prosent under OD sin prognose for februar 2023 og 2,5 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall februar 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon februar 2023 1,774 2,003 356,1 0,675
 
Prognose for februar 2023 1,827 2,036 358,1 0,682
Avvik frå prognose -0,053 -0,033 -2 -0,007
Avvik frå prognose i % -2,9 % -1,6 % -0,6 % -1 %
 
Produksjon januar 2023 1,765 1,995 359 0,676
Endring frå januar 2023 0,009 0,008 -2,9 -0,001
Endring i % frå januar 2023 0,5 % 0,4 % -0,8 % -0,1 %
 
Produksjon februar 2022 1,780 1,996 348,3 0,666
Endring frå februar 2022 -0,006 0,007 7,8 0,009
Endring i % frå februar 2022 -0,3 % 0,4 % 2,2 % 1,4 %

Oljeproduksjon februar 2023

Væskeproduksjon februar 2023

Gassproduksjon februar 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 39,7 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 16,6 MSm3 o.e olje, om lag 2,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 21,0 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 0,7 MSm3 o.e. meir enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.03.2023