Oljedirektoratet

Produksjonstal januar 2023

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde.

21.02.2023 Førebels produksjonstal i januar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 979 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 11,1 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,1 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1 754 000 fat olje, 200 000 fat NGL og 25 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,0 prosent under OD sin prognose for januar 2023.

Produksjonstall januar 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon januar 2023 1,765 1,995 359 0,676
 
Prognose for januar 2023 1,809 2,028 355,9 0,678
Avvik frå prognose -0,044 -0,033 3,1 -0,002
Avvik frå prognose i % -2,4 % -1,6 % 0,9 % -0,3 %
 
Produksjon desember 2022 1,772 2,001 360,3 0,678
Endring frå desember 2022 -0,007 -0,006 -1,3 -0,002
Endring i % frå desember 2022 -0,4 % -0,3 % -0,4 % -0,3 %
 
Produksjon januar 2022 1,736 1,965 343,2 0,656
Endring frå januar 2022 0,029 0,030 15,7 0,020
Endring i % frå januar 2022 1,7 % 1,5 % 4,6 % 3 %

Oljeproduksjon januar 2023

Væskeproduksjon januar 2023

Gassproduksjon januar 2023

Den totale petroleumsproduksjonen i januar 2023 er om lag 20,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 8,6 MSm3 o.e olje, om lag 1,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 11,1 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 0,5 MSm3 o.e. meir enn i januar 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.02.2023