Oljedirektoratet

Produksjonstal mai 2023

nyhetsbilder-hav-kran-OD-morten-berentsen

illustrasjonsbilde.

20.06.2023 Førebels produksjonstal i mai 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 991 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 8,4 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,8 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 772 000 fat olje, 210 000 fat NGL og 9 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 1,3 prosent over OD sin prognose for mai 2023 og 0,8 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall mai 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon mai 2023 1,783 2,002 276 0,594
 
Prognose for mai 2023 1,750 1,947 295,9 0,605
Avvik frå prognose 0,033 0,055 -19,9 -0,011
Avvik frå prognose i % 1,9 % 2,8 % -6,7 % -1,8 %
 
Produksjon april 2023 1,804 2,050 341,9 0,668
Endring frå april 2023 -0,021 -0,048 -65,9 -0,074
Endring i % frå april 2023 -1,2 % -2,3 % -19,3 % -11,1 %
 
Produksjon mai 2022 1,635 1,813 324,1 0,612
Endring frå mai 2022 0,148 0,189 -48,1 -0,018
Endring i % frå mai 2022 9,1 % 10,4 % -14,8 % -2,9 %

Oljeproduksjon mai 2023

Væskeproduksjon mai 2023

Gassproduksjon mai 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 99,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 43,0 MSm3 o.e olje, om lag 5,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 50,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,2 MSm3 o.e. meir enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.06.2023