Oljedirektoratet

Produksjonstal mars 2023

shutterstock_1007331328

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

19.04.2023 Førebels produksjonstal i mars 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 049 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,6 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 (GSm3) meir enn månaden før.
Væskeproduksjonen i mars fordeler seg slik: 1 826 000 fat olje, 201 000 fat NGL og 23 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.
Oljeproduksjonen er 0,1 prosent over OD sin prognose for mars 2023 og 1,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall mars 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon mars 2023 1,834 2,060 354,4 0,682
 
Prognose for mars 2023 1,823 2,037 352,8 0,677
Avvik frå prognose 0,011 0,023 1,6 0,005
Avvik frå prognose i % 0,6 % 1,1 % 0,5 % 0,7 %
 
Produksjon februar 2023 1,774 2,003 356,1 0,675
Endring frå februar 2023 0,060 0,057 -1,7 0,007
Endring i % frå februar 2023 3,4 % 2,8 % -0,5 % 1 %
 
Produksjon mars 2022 1,742 1,946 338,4 0,648
Endring frå mars 2022 0,092 0,114 16 0,034
Endring i % frå mars 2022 5,3 % 5,9 % 4,7 % 5,2 %

Oljeproduksjon mars 2023

Væskeproduksjon mars 2023

Gassproduksjon mars 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 60,4 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 25,6 MSm3 o.e olje, om lag 3,3 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 31,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 1,3 MSm3 o.e. meir enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.04.2023