Oljedirektoratet

Produksjonstal november 2023

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. Foto: Shutterstock.

20.12.2023 Førebels produksjonstal i november 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 014 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,9 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,7 (GSm3) meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 779 000 fat olje, 216 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,1 prosent lavere enn OD sin prognose for november 2023 og 0,9 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall november 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon november 2023 1,805 2,045 365 0,690
 
Prognose for november 2023 1,836 2,064 356,1 0,684
Avvik frå prognose -0,031 -0,019 8,8 0,006
Avvik frå prognose i % -1,7 % -0,9 % 2,5 % 0,9 %
 
Produksjon oktober 2023 1,772 1,986 328,8 0,645
Endring frå oktober 2023 0,033 0,059 36,2 0,045
Endring i % frå oktober 2023 1,9 % 3 % 11 % 7 %
 
Produksjon november 2022 1,749 1,971 345 0,658
Endring frå november 2022 0,056 0,074 20 0,032
Endring i % frå november 2022 3,2 % 3,8 % 5,8 % 4,9 %

Oljeproduksjon november 2023

Væskeproduksjon november 2023

Gassproduksjon november 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 211,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 94,9 MSm3 o.e olje, om lag 11,7 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 105,4 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,1 MSm3 o.e. mindre enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.12.2023