Oljedirektoratet

Produksjonstal oktober 2023

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde

21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 4,2 (GSm3) meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1 777 000 fat olje, 183 000 fat NGL og 21 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,7 prosent lavere enn OD sin prognose for oktober 2023 og 0,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall oktober 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon oktober 2023 1,772 1,986 328,8 0,645
 
Prognose for oktober 2023 1,836 2,066 354,7 0,683
Avvik frå prognose -0,064 -0,080 -26 -0,038
Avvik frå prognose i % -3,5 % -3,9 % -7,3 % -5,6 %
 
Produksjon september 2023 1,677 1,853 201,3 0,496
Endring frå september 2023 0,095 0,133 127,5 0,149
Endring i % frå september 2023 5,7 % 7,2 % 63,3 % 30 %
 
Produksjon oktober 2022 1,750 1,971 349,4 0,663
Endring frå oktober 2022 0,022 0,015 -20,6 -0,018
Endring i % frå oktober 2022 1,3 % 0,8 % -5,9 % -2,7 %

Oljeproduksjon oktober 2023

Væskeproduksjon oktober 2023

Gassproduksjon oktober 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 190,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 86,4 MSm3 o.e olje, om lag 10,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 93,9 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 2,4 MSm3 o.e. mindre enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.11.2023