Oljedirektoratet

Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

transocean-enabler

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

Brønnen er boret om lag 27 kilometer nord-øst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet og 85 km fra Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter i Havertformasjonen, samt å undersøke reservoarkvalitet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Brønn 7122/9-1 påtraff en gasskolonne på 55 meter i Havertformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 46 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/ vann- kontakten ble ikke påtruffet. I Ørretformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil på et senere tidspunkt vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliatfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 229 E. Tillatelsen ble tildelt som en del av PL 229 i Barentshavprosjektet -97 og fradelt fra PL 229 Goliat i 2018.

Brønn 7122/9-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1906 meter under havflaten og ble avsluttet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som skal tilbake for å fortsette å bore undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S i utvinningstillatelse 229 i sørlig del av Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7122/9-1 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.12.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.