Oljedirektoratet

Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

transocean-enabler

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

Brønnen er boret om lag 27 kilometer nord-øst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet og 85 km fra Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter i Havertformasjonen, samt å undersøke reservoarkvalitet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Brønn 7122/9-1 påtraff en gasskolonne på 55 meter i Havertformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 46 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/ vann- kontakten ble ikke påtruffet. I Ørretformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil på et senere tidspunkt vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliatfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 229 E. Tillatelsen ble tildelt som en del av PL 229 i Barentshavprosjektet -97 og fradelt fra PL 229 Goliat i 2018.

Brønn 7122/9-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1906 meter under havflaten og ble avsluttet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som skal tilbake for å fortsette å bore undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S i utvinningstillatelse 229 i sørlig del av Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7122/9-1 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.12.2022

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.