Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet 6407/8-8 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

09.12.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 938, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/8-8 S.

Brønnene ble boret om lag 14 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og 144 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Garnformasjonen (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål traff brønn 6407/8-8 S på en 8 meter tykk gasskolonne og en 30 meter tykk oljekolonne i Garnformasjonen som er totalt 131 meter tykk. Reservoarkvaliteten i hydrokarbonkolonnen er god til meget god. Olje/vann-kontakten ble truffet på 2998 meter.

I sekundært letemål traff brønnen på vannfylte sandsteinsreservoarer tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen. Reservoartykkelsen er 79 meter i Ileformasjonen og 145,5 meter i Tiljeformasjonen. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til moderat i begge formasjonene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,0 og 3,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn på en mulig utbygging ved bruk av nærliggende infrastruktur.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, inkludert småskala formasjonstesting i Garnformasjonen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 938. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6407/8-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 3496 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 271 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som skal videre til CCB på Ågotnes.

Kart som viser hvor brønn 6407/8-8 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 09.12.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.