Oljedirektoratet

Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10

transocean-norge

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer nordvest for Balderfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 205 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra-Draupneformasjonen).

Brønnen traff på tynne sandsteinslag på til sammen om lag 14 meter i Draupneformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Olje ble innsamlet fra et isolert sandsteinslag med begrenset utstrekning, og derfor kan det ikke beregnes utvinnbare volum fra dette intervallet.

I Heatherformasjonen (midtre jura) ble det truffet på 29 meter sandstein med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen er klassifisert som tørr, med oljeshows. Rettighetshaverne vil vurdere resultatet fra brønnen for videre prospektivitet i utvinningstillatelsen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 782 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.

Brønn 25/7-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4470 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 127 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/7-10 ble boret med boreinnretningen Transocean Norge.

Kart som viser hvor brønn 25/7-10 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.09.2022

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.