Oljedirektoratet

Avgrensning av gassfunn 16/2-5 P-Graben i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

16.02.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-23 S.

Brønnen er boret om lag 7,5 kilometer øst for Edvard Grieg-feltet og 10 kilometer vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter antatt å være av jura/trias alder i 2009.
Før brønn 16/2-23 S ble boret var ressursanslag for funnet på mellom 1 og 2,9 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense 16/2-5 funnet og påvise tilleggsvolumer av petroleum i en grabenstruktur av jura/trias alder med bedre reservoaregenskaper i sørlige delen av Utsirahøgda.

Brønnen påtraff spor av hydrokarboner i konglomerat antatt å være av jura/trias alder med dårlig reservoar kvalitet.

Reservoarintervallet i gassfunnet 16/2-5 ble kjernetatt i avgrensningsbrønnen som påtraff grabenfyllte sedimenter på om lag 260 meter mektighet, med konglomeratbergarter av dårlige reservoaregenskaper. Det ble påtruffet spor av av olje i et interval på om lag 80 meter.

Brønnen er klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner. Trykkpunkter i vannsonen bekrefter kommunikasjon med funnet i brønn 16/2-5 som ble gjort i 2009.

Resultatet av 16/2-23 S indikerer at ressursene er betydelig redusert enn tidligere anslått. Revisjon av volumene for 16/2-5 funnet vil bli utført når endelige data fra brønnen foreligger.

Det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. Hydrokarbongradienter kunne ikke etableres, og ingen væskeprøver ble tatt.

Dette er den 18. letebrønnen i utvinningstillatelse 265.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 2100 meter under havnivå og avsluttet i konglomerater antatt å være av jura/trias alder.

Havdypet er 110 meter.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-9 i utvinningstillatelse 827 S der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/2-23 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.