Oljedirektoratet

Avgrensning av gassfunn 16/2-5 P-Graben i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

16.02.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-23 S.

Brønnen er boret om lag 7,5 kilometer øst for Edvard Grieg-feltet og 10 kilometer vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter antatt å være av jura/trias alder i 2009.
Før brønn 16/2-23 S ble boret var ressursanslag for funnet på mellom 1 og 2,9 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense 16/2-5 funnet og påvise tilleggsvolumer av petroleum i en grabenstruktur av jura/trias alder med bedre reservoaregenskaper i sørlige delen av Utsirahøgda.

Brønnen påtraff spor av hydrokarboner i konglomerat antatt å være av jura/trias alder med dårlig reservoar kvalitet.

Reservoarintervallet i gassfunnet 16/2-5 ble kjernetatt i avgrensningsbrønnen som påtraff grabenfyllte sedimenter på om lag 260 meter mektighet, med konglomeratbergarter av dårlige reservoaregenskaper. Det ble påtruffet spor av av olje i et interval på om lag 80 meter.

Brønnen er klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner. Trykkpunkter i vannsonen bekrefter kommunikasjon med funnet i brønn 16/2-5 som ble gjort i 2009.

Resultatet av 16/2-23 S indikerer at ressursene er betydelig redusert enn tidligere anslått. Revisjon av volumene for 16/2-5 funnet vil bli utført når endelige data fra brønnen foreligger.

Det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. Hydrokarbongradienter kunne ikke etableres, og ingen væskeprøver ble tatt.

Dette er den 18. letebrønnen i utvinningstillatelse 265.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 2100 meter under havnivå og avsluttet i konglomerater antatt å være av jura/trias alder.

Havdypet er 110 meter.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-9 i utvinningstillatelse 827 S der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/2-23 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.