Oljedirektoratet

Bekreftet størrelsen på «Ofelia» og gjorde nytt gassfunn

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Boringen ble foretatt med riggen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

15.12.2023 Boringen av avgrensningsbrønnen på «Ofelia»-funnet i Nordsjøen bekreftet allerede påviste volumer i hovedreservoaret. I tillegg boret operatøren Neptune et sidesteg som førte til et gassfunn.

Brønn 35/6-4 S i utvinningstillatelse 929 bekreftet olje- og gassvolumene i «Ofelia». Sidesteget 35/6-4 A resulterte i et nytt gassfunn. Foreløpig beregning av størrelsen på det nye funnet er mellom 1,8 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Størrelsen totalt for begge funnene er beregnet til mellom 4,3 og 8,3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter (27-52 millioner fat). Funnene ligger nær Gjøa-feltet, også operert av Neptune. Funnene vurderes knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa.

Det er tredje gang Neptune gjør funn i kritt reservoarbergarter i dette området, og kan bidra til økt produksjon fra Gjøa-plattformen.

Utvinningstillatelse 929 ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018.

Geologisk informasjon

Funnet 35/6-3 S (Ofelia) ble påvist i undre kritt reservoarbergarter i Agatformasjon i 2022. Før avgrensningsbrønn 35/6-4 S ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 2,5 og 6,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 35/6-4 S var å avgrense 35/6-3 S- funnet i undre kritt reservoarbergarter i Agatformasjonen.

Hensikten med brønn 35/6-4 A var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i Kyrreformasjonen.

Brønn 35/6-4 S påtraff en tynn gasskolonne og 35 meter oljekolonne i Agatformasjonen i sandsteinsreservoar på om lag 25 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann -kontakt ble ikke påtruffet.

Brønn 35/6-4 A påtraff en 32 meter gasskolonne i Kyrreformasjonen fordelt på tre sandsteinslag på til sammen 30 meter med svært god til meget god reservoarkvalitet. En gass/vann -kontakt ble påtruffet i nederste sand 1905 meter under havflaten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønn 35/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 2695 meter og et målt dyp på 3167 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjell. Avgrensningsbrønn 35/6-4 A ble boret til et vertikalt dyp på 1964 meter og et målt dyp på 2352 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 331 meter. Brønnene er plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønnene 35/6-4 S og 35/6-4 A er boret.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.12.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.