Oljedirektoratet

Bekreftet størrelsen på «Ofelia» og gjorde nytt gassfunn

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Boringen ble foretatt med riggen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

15.12.2023 Boringen av avgrensningsbrønnen på «Ofelia»-funnet i Nordsjøen bekreftet allerede påviste volumer i hovedreservoaret. I tillegg boret operatøren Neptune et sidesteg som førte til et gassfunn.

Brønn 35/6-4 S i utvinningstillatelse 929 bekreftet olje- og gassvolumene i «Ofelia». Sidesteget 35/6-4 A resulterte i et nytt gassfunn. Foreløpig beregning av størrelsen på det nye funnet er mellom 1,8 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Størrelsen totalt for begge funnene er beregnet til mellom 4,3 og 8,3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter (27-52 millioner fat). Funnene ligger nær Gjøa-feltet, også operert av Neptune. Funnene vurderes knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa.

Det er tredje gang Neptune gjør funn i kritt reservoarbergarter i dette området, og kan bidra til økt produksjon fra Gjøa-plattformen.

Utvinningstillatelse 929 ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018.

Geologisk informasjon

Funnet 35/6-3 S (Ofelia) ble påvist i undre kritt reservoarbergarter i Agatformasjon i 2022. Før avgrensningsbrønn 35/6-4 S ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 2,5 og 6,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 35/6-4 S var å avgrense 35/6-3 S- funnet i undre kritt reservoarbergarter i Agatformasjonen.

Hensikten med brønn 35/6-4 A var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i Kyrreformasjonen.

Brønn 35/6-4 S påtraff en tynn gasskolonne og 35 meter oljekolonne i Agatformasjonen i sandsteinsreservoar på om lag 25 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann -kontakt ble ikke påtruffet.

Brønn 35/6-4 A påtraff en 32 meter gasskolonne i Kyrreformasjonen fordelt på tre sandsteinslag på til sammen 30 meter med svært god til meget god reservoarkvalitet. En gass/vann -kontakt ble påtruffet i nederste sand 1905 meter under havflaten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønn 35/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 2695 meter og et målt dyp på 3167 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjell. Avgrensningsbrønn 35/6-4 A ble boret til et vertikalt dyp på 1964 meter og et målt dyp på 2352 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 331 meter. Brønnene er plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønnene 35/6-4 S og 35/6-4 A er boret.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.12.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.