Oljedirektoratet

Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A

18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.

Brønnene ble boret om lag 23 kilometer sør for Irpafeltet som er under utvikling i nordlig del av Norskehavet og 350 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønn 6605/1-2 S var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i Springarformasjonen. Hensikten med avgrensningsbrønn 6605/1-2 A var å bekrefte funnet i et nedforkastet nabosegment.

Brønn 6605/1-2 S traff  på tre sandsteinslag i Springarformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet. Det øverste sandsteinslaget med en tykkelse på ti meter var gassbærende. I det midterste sandsteinslaget på 35 meter ble en 2 meter gasskolonne påtruffet, og gass/vann- kontakt påvist på om lag 3190 meter under havnivå. Det nederste sandsteinslaget var 25 meter tykt og vannførende.  

Brønn 6605/1-2 A påviste en gasskolonne på 12 meter i det øverste sandsteinslaget, med moderat til god reservoarkvalitet. Det ble ikke truffet på gass/vann-kontakt. De dypere sandsteinslagene er vannførende. 

Trykkdata indikerer kommunikasjon både vertikalt mellom de tre sandsteinslagene og horisontalt mellom de to brønnene, både i vann- og hydrokarbonsonen. Total gasskolonne påvist i de to brønnene er 29 meter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensning av funnet og tilknytning til Irpafeltet.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er gjennomført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første og andre letebrønnen i utvinningstillatelse 1128. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 6605/1-2 S og 6605/1-2 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3330 meter og 3327 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 1190 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/2-23 i utvinningstillatelse 265 i Nordsjøen der Equinor Energi AS er operatør.

Kart over Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.01.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.