Oljedirektoratet

Olje og gass-funn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

18.08.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 090, har avsluttet boring av 35/11-26 S og 35/11-26 A. Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 35/11-26 S var å påvise petroleum i sandstein i Heatherformasjonen av senjura alder og Brentgruppen av midtjura alder, samt å undersøke reservoaregenskapene i Cookformasjonen av tidligjura alder.

Sekundært letemål var å samle inn reservoardata i Listaformasjonen av paleocen alder.

Brønn 35/11-26 S påtraff en gasskolonne på 7 meter og en oljekolonne på 26 meter i Heatherformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 33 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet.

Brentgruppen og Cookformasjonen var vannfylte med moderat til god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål i Listaformasjonen ble ikke påtruffet.

Brønn 35/11-26 A påtraff sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Heatherformasjonen, reservoaret var vannfylt.

Det ble også påvist olje og gass i grunnere intra-Heather sandsteiner i begge brønnene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 5,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Framområdet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-26 S ble boret til et vertikalt dyp på 3409 meter og et målt dyp på 3770 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder.

Brønn 35/11-26 A ble boret til et vertikalt dyp 3000 meter og et målt dyp på 3421 meter under havflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Havdypet er 356 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/11-15 i utvinningstillatelse 035 i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 35/11-26 S og A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.08.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.