Oljedirektoratet

Olje og gass-funn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

18.08.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 090, har avsluttet boring av 35/11-26 S og 35/11-26 A. Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 35/11-26 S var å påvise petroleum i sandstein i Heatherformasjonen av senjura alder og Brentgruppen av midtjura alder, samt å undersøke reservoaregenskapene i Cookformasjonen av tidligjura alder.

Sekundært letemål var å samle inn reservoardata i Listaformasjonen av paleocen alder.

Brønn 35/11-26 S påtraff en gasskolonne på 7 meter og en oljekolonne på 26 meter i Heatherformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 33 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet.

Brentgruppen og Cookformasjonen var vannfylte med moderat til god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål i Listaformasjonen ble ikke påtruffet.

Brønn 35/11-26 A påtraff sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Heatherformasjonen, reservoaret var vannfylt.

Det ble også påvist olje og gass i grunnere intra-Heather sandsteiner i begge brønnene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 5,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Framområdet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-26 S ble boret til et vertikalt dyp på 3409 meter og et målt dyp på 3770 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder.

Brønn 35/11-26 A ble boret til et vertikalt dyp 3000 meter og et målt dyp på 3421 meter under havflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Havdypet er 356 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/11-15 i utvinningstillatelse 035 i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 35/11-26 S og A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.08.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.