Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn i Nordsjøen

oseberg-c-oyvind-hagen-equinor

Brønnen er boret fra Oseberg C-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Equinor er operatør i utvinningstillatelse 053 der de andre rettighetshaverne er Petoro, TotalEnergies og Conoco Phillips.

Det ble gjort funn i to ulike formasjoner. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Eirikssonformasjonen er mellom 0,2 og 0,4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Og foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Cookformasjonen er mellom 0,2 og 1,0 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet representerer viktige tilleggsressurser til Oseberg. Equinor og partnere skal arbeide videre med å forstå funnet og finne produksjonsløsning for oljen og gassen.

Brønnen er boret fra Oseberg C-plattformen. Den er en integrert produksjons-, bore- og boligplattform i den nordlige delen av feltet. Oseberg ble påvist i 1979, og kom i produksjon i 1988.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til midtre jura reservoarbergarter i Statfjordgruppen. Sekundært letemål i brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter i Cookformasjonen.

Brønn 30/6-C-2 A påtraff om lag 23 meter olje- og gassfylt sandstein med god reservoarkvalitet i Eirikssonformasjonen i Statfjordgruppen. I Cookformasjonen påtraff brønnen om lag 15 meter med olje- og gassfylt sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Petroleum/vann kontakt ble påtruffet i Eirikssonformasjonen, men ikke i Cookformasjonen.

Brønn 30/6-C-2 A ble boret til et vertikalt dyp på 2795 meter under havflaten og ble avsluttet i Eirikssonformasjonen.

Brønnen ble boret fra Oseberg C installasjonen og er plugget tilbake.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Havdypet er 109 meter.

Kart som viser hvor brønn 30/6-C-2-A er lokalisert.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 03.11.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.