Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen – 25/4-15

13.04.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 919, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-15.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Viljefeltet i Nordsjøen, og 215 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter i Heimdalformasjonen.

Brønn 25/4-15 påtraff en oljekolonne på 31,5 meter i Heimdalformasjonen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 29 meter med god reservoarkvalitet. Heimdalformasjonen var totalt 187 meter tykk.

Olje/vann- kontakten ble påtruffet på 2253 meter under havnivå, og kontakten ble bekreftet med trykkpunkter.Det ble også påtruffet en sone på 1,5 meter med residuell olje i en dypere Heimdalsand med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 0,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverene vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Småskala formasjonstester ble utført, og det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 919. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

25/4-15 ble boret til et vertikalt dyp på 2410 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen.

Havdypet er 119 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 25/4-15 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873, der Aker BP ASA er operatør.imageykub.png

 

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.