Oljedirektoratet

Oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen - 15/2-2 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling

20.04.2023 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 817, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Gudrunfeltet i Nordsjøen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i intra-Draupneformasjonen av øvre jura alder.

Brønn 15/2-2 S påtraff den 500 meter tykke intra-Draupneformasjonen, bestående av flere tynne sandsteinslag på til sammen 23 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det ble tatt oljeprøver fra to forskjellige sandlag med forskjellige trykkregimer. I tillegg ble det registrert olje-shows gjennom hele intervallet i øvre jura.

På grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i deres utbredelse er størrelsen på funnet foreløpig estimert til mellom 0,95 – 5,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil evaluere brønnresultatet for å definere volumpotensialet i forskjellige reservoarsoner og vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 15/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 4723 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/2-2 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal videre til utvinningstillatelse 1148 i Nordsjøen der Wellesley Petroleum AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 15/2-2 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.09.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.