Oljedirektoratet

Avgrensning av funn i Norskehavet

transocean-norge

Brønnen ble boret med riggen Transocean Norge. (Foto: Transocean)

29.02.2024 Wintershall Deas avgrensningsbrønn 6507/4-4 S fører til en liten oppjustering av ressursanslaget av et gass-/kondensatfunn nær Dvalin-feltet i Norskehavet.

Brønnen ble boret for å bekrefte størrelsen på det tidligere funnet 6507/4-2 S (Adriana), gjort i 2021.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er 4-7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Før brønnen 6507/4-4 S ble boret var operatørens ressursanslag for gass/kondensatfunnet på 3-5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble boret med riggen Transocean Norge 14 kilometer nord for Dvalin-feltet, 270 kilometer nord for Kristiansund.

Wintershall Dea er operatøren i utvinningstillatelse 211 CS, og Petoro, Aker BP og PGNiG er de andre rettighetshaverne.

Geologisk informasjon

Brønn 6507/4-2 S påviste i 2021 gass/kondensat i reservoarbergarter av kritt alder (Lysingformasjonen), samt gass og olje i reservoarbergarter av kritt alder (Langeformasjonen).

Primært letemål for brønn 6507/4-4 S var å bekrefte størrelsen på funnet i Lysingformasjonen (Adriana), deriblant undersøke lateral utviklingen av reservoaret.

Primært letemål for 6507/4-4 A var å bekrefte størrelsen på gass/olje-funnet i Langeformasjonen (Sabina).

Avgrensningsbrønn 6507/4-4 S traff på en 21 meter gasskolonne i Lysingformasjonen, med sandsteinslag på til sammen om lag 16 meter med god til svært god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist på 2885 meter under havnivå.

Boring av sidesteg 6507/4-4 A som skulle avgrense gass- og oljefunnet 6507/4-2 S (Sabina) i Langeformasjonen måtte avbrytes på grunn av boretekniske problemer.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området.

Avgrensningsbrønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Avgrensningsbrønn 6507/4-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 3039 meter og et målt dyp på 3067 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av kritt alder.

Havdypet er 446 meter. Avgrensningsbrønn 6507/4-4 S er permanent plugget og forlatt.

Avgrensningsbrønnen ble boret av boreinnretingen Transocean Norge som nå skal til utvinningstillatelsen 475 BS i Norskehavet (Maria-feltet), der Wintershall Dea er operatør. 

Kart som viser brønn 6507/4-4 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 29.02.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.