Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnene ble boret med riggen Deepsea Yantai. (Foto: Odfjell Drilling)

27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.

Funnet ble gjort i utvinningstillatelse 636 like nordøst for Duvafeltet, 50 kilometer sørvest for Florø. Foreløpig beregning viser mellom 2,9 og 6,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Det tilsvarer 18-39 millioner fat.

Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i nærheten.

Utvinningstillatelse 636, som ble tildelt i 2012, omfatter fra før Duvafeltet. Dette er den andre letekampanjen som gjennomføres i tillatelsen. Brønnene ble boret med riggen Deepsea Yantai.

Dette funnet er det femte Vår Energi gjør i letemodeller av kritt alder i området rundt Gjøafeltet. Selskapet opererer de nærliggende feltene Gjøa og Duva.

«Resultatene fra Vår Energis leteaktivitet er viktig for områdeutviklingen og kan ha betydning for levetiden for Gjøa innretningen», sier underdirektør Wenche Tjelta Johansen.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønn 36/7-5 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Agatformasjonen i nedre kritt.

Hensikten med sidestegene 36/7-5 A og C var å avgrense funnet i 36/7-5 S samt å påvise olje/vann-kontakten. Hensikten med brønn 36/7-5 B var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Agatformasjonen i et separat prospekt (Cerisa West).

Brønn 36/7-5 S påtraff en gasskolonne på 46 meter og en oljekolonne på ca. 9 meter i Agatformasjonen, hvorav 34 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.

Brønn 36/7-5 A påtraff en oljekolonne på 39 meter i Agatformasjonen hvorav 28 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.

Brønn 36/7-5 B påtraff en oljekolonne på 29 meter i Agatformasjonen, hvorav 20 meter i sandsteinslag med god til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.

Brønn 36/7-5 C påtraff en oljekolonne på 61 meter i Agatformasjonen, hvorav 26 meter var i sandsteinslag av god til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påvist.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 36/7-5 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2377 meter og 2366 meter under havflaten.

Brønn 36/7-5 A ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 2639 meter og 2392 meter under havflaten.

Brønn 36/7-5 B ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 3093 meter og 2389 meter under havflaten.

Alle tre brønnene ble avsluttet i Åsgardformasjonen.

Brønn 36/7-5 C ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 3047 meter og 2316 meter under havflaten og bla avsluttet i Solaformasjonen.

Havdypet er 334 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønnene 36/7-5 S, A, B og C er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 27.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.