Oljedirektoratet

Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen (35/11-27 S)

transocean-norge

Det var riggen Transocean Norge som boret brønnen. (Foto: Transocean)

19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.

Funnet «Cuvette» er gjort i utvinningstillatelse 248, som ble tildelt i 1999.

Brønnen resulterte i funn i fire ulike formasjoner.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i formasjonene Tarbert- og øvre Ness er mellom 1,5 og 3,5 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Det tilsvarer mellom 9 og 22 millioner fat oljeekvivalenter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i øvre jura er mellom 1,1 og 2,6 millioner Sm3 o.e. Det tilsvarer mellom 7 og 16 millioner fat oljeekvivalenter.

Under boringen ble det også påtruffet nok et intervall i øvre jura.

Det ble i tillegg påtruffet en oljesone i Etive-formasjonen. Her foreligger det foreløpig ikke beregning av volum.

Det var riggen Transocean Norge som boret brønnen, tre kilometer sør for Vega-feltet.

Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i området.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbert- og øvre Ness-formasjonene.

Sekundært letemål var å påvise petroleum i sandsteiner i øvre jura.

Brønn 35/11-27 S påtraff en gass/kondensat-kolonne på til sammen 55 meter i Tarbert- og øvre Ness-formasjonene, hvorav 29 meter i sandsteiner med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnen påviste også en oljekolonne på 5 meter i Etiveformasjonen i midtre jura, hvorav 4 meter i sandsteiner med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 3843 meter under havnivå.

I det sekundære letemålet i øvre jura traff brønnen to petroleumsførende sandsteinsintervaller. I det øverste intervallet er gass/kondensat-kolonnen på 8 meter hvorav 5 meter i sandsteiner med dårlige reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet.

I det nederste intervallet ble det påtruffet en gass/kondensat-kolonne på til sammen 16 meter, hvorav 14 meter i sandsteiner med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Hydrkarbon/vann-kontakten ble påtruffet 3327 meter under havnivå.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 35/11-27 S ble boret til et vertikalt dyp på 3896 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 378 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 35/11-27 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 27.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.