Oljedirektoratet

Tørre brønner i Nordsjøen

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Det var riggen Deepsea Yantai som ble benyttet til boringen. (Foto: Odfjell Drilling)

14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Prospektene «Hubert» og «Magellan» ble boret i utvinningstillatelse 917, tildelt i 2017. Det var riggen Deepsea Yantai som ble benyttet til boringen.

Dette var tredje og fjerde brønn i denne utvinningstillatelsen. I dette området er det gjort flere funn de siste årene. Infrastrukturen er godt utbygd her. Vår Energi opererer feltene Balder og Ringhorne Øst, mens Equinor opererer feltene Grane, Svalin og Breidablikk.

Geologisk informasjon

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/7-12 S var å påvise petroleum i Paleocene reservoarbergarter i henholdsvis Hermodformasjonen og i Seleformasjonen.

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/7-12 A var å påvise petroleum i Eocene reservoarbergarter i henholdsvis Balderformasjonen og i Hordaformasjonen.

Brønn 25/7-12 S traff på Hermodformasjonen med en tykkelse på totalt 34 meter, hvorav 30 meter var av sandsteinsbergarter med god reservoarkvalitet. Brønnen var tørr.

Brønn 25/7-12 A traff på Hordaformasjonen med en tykkelse på totalt 49 meter, hvorav om lag 2 meter var sandsteinsbergarter med god til meget god reservoarkvalitet og med spor av gass. Balderformasjonen ble påtruffet med en tykkelse på totalt 85 meter, hvorav omtrent 11 meter sandsteinslag med meget god reservoarkvalitet. Hermodformasjonen ble påtruffet med en tykkelse på totalt 36 meter, hvorav 14 meter var av meget god reservoarkvalitet og med spor av hydrokarboner.

Brønn 25/7-12 S ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdsvis 2241 meter og 1914 meter under havflaten, og ble avsluttet i Seleformasjonen i Paleocen.

Brønn 25/7-12 A ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdsvis 2023 meter og 1962 meter under havflaten, og ble avsluttet i Seleformasjonen i Paleocen.

Havdypet er 127 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønnene 25/7-12 S og25/7-12 A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.02.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.