Oljedirektoratet

Utlysning 2024, runde 1

SODIR_CSS-1920x1080px

Illustrasjon av CO2-lagring.

Alt du trenger å vite om tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel i 2024.

Utlysning nr. 1 2024: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

Energidepartementet (ED) har 6. mars 2024 lyst ut to områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

Energidepartementets pressemelding

Invitasjon til å søke om tillatelse for lagring av CO2  

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 24. april 2024 kl. 12:00. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist.

Kart over søkbart arealKart over søkbart areal, CO2-lagring, nr. 1 2024

Tabell med koordinater

Koordinatliste, Nordsjøen (zip-fil)

Relevant informasjon

CO2 Storage Atlas, Norwegian Continental Shelf (kun på engelsk)

CO2 faktakart

Lagringsforskriften

Forskrift om dokumentasjon

Åpne data

Hvordan søke

Hvert selskap som søker om tillatelse for lagring av CO2 skal levere inn følgende til ED med kopi til Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet (Havtil).

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til ED og Sokkeldirektoratet skjer via L2S Authority Communication eller via Altinn.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Det skal innbetales et gebyr på kr 109 000 for hver søknad. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utnyttelsestillatelse, er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Sokkeldirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "CO2-lagring".

Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om tillatelse leveres i elektronisk format til ED og Sokkeldirektoratet. Se Veiledning for søknad etter Lagringsforskriften (pdf)

Skjemaer som skal fylles ut

Application Data (Excel)

Company Information (Excel)

Geological Storage Complex and Quantities Stored Potential Data (Excel)

Annen søknadsinformasjon

Miljø-, HMS- og fiskerivilkår (pdf)

Tobiskart

Tilgjengelige data

Brønndata

Seismikk

NPD Bulletins

Stratigrafiske kolonner

 

 

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00

Oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
carbonstorage@sodir.no

Tlf: 51 87 60 00