Oljedirektoratet

Nominasjon av blokker til 23. konsesjonsrunde

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer oljeselskapene til å nominere blokker de ønsker skal være med i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Hovedsatsingsområdet blir den sørøstlige delen av Barentshavet. Departementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter umodne deler av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

Selskapenes nominasjoner vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for departementets vurderinger ved utlysning av arealer i 23. konsesjonsrunde. Nominasjonene i Barentshavet sørøst vil skje på bakgrunn av de seismiske innsamlinger Oljedirektoratet har gjennomført som del av åpningsprosessen.

Behovet for en grundig og effektiv innsamling av data i dette området gjør at videre timeplan for 23. konsesjonsrunde kan bli forskjøvet noe i forhold til en ordinær toårs fremdriftsplan.

Departementets forslag til utlysning vil bli gjenstand for en offentlig høring.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres i 23. konsesjonsrunde, med unntak av:

  • Områder som er konsesjonsbelagt
  • Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)
  • Områder som det er etablert relevante aktivitetsbegrensninger gjennom de ulike forvaltningsplanene for havområdene

Invitasjonene er sendt til alle rettighetshavere på sokkelen og prekvalifiserte selskaper.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 14. januar 2014 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.

Les mer om betingelsene for unntak:

Les mer:

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet
Inger Helene Madland

Tlf: +47 51876292

Dag Helliksen

Tlf: +4751876179

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet
Inger Helene Madland

Tlf: +47 51876292

Dag Helliksen

Tlf: +4751876179