Oljedirektoratet

Retningslinjer for nominasjon av blokker til 23. konsesjonsrunde

Nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.

Følgende punkter ønskes omtalt:

  • Blokkangivelse
  • Datagrunnlag
  • Letemodell/stratigrafisk nivå
  • Hydrokarbontype
  • Anslag over ressurspotensial (hvis mulig)
  • Kritiske faktorer
  • Andre forhold

Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:

  • Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
  • Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender

Les mer:

Nominasjon av blokker til 23. konsesjonsrunde

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet
Inger Helen Madland

Tlf: +47 51876292

Dag Helliksen

Tlf: +47 51876179

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet
Inger Helen Madland

Tlf: +47 51876292

Dag Helliksen

Tlf: +47 51876179