Oljedirektoratet

Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

Selskapenes nominasjoner er kunnskapsinnhenting, og blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Olje- og energidepartementets vurderinger ved utlysning av arealer i 24. konsesjonsrunde.

Departementets forslag til utlysning vil bli lagt ut på høring. Utlysningen av 24. konsesjonsrunde er ventet før sommeren 2017.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres i 24. konsesjonsrunde, med unntak av:

  • Områder som er konsesjonsbelagt.
  • Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).
  • Områder som har begrensninger som følger av forvaltningsplanene for havområdene og områder der regjeringen har forpliktelser overfor samarbeidspartiene.

De blokker som departementet ønsker å motta nominasjoner til i 24. konsesjonsrunde framgår av kart, se lenke øverst til høyre.

Nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. De nominerte blokkene skal ledsages av en kortfattet omtale etter mal fra retningslinjene.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 30. november 2016 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.

Kart

Lenke til Shape-filer

Levering

OD ønsker primært mottak via droppsone.
Last opp dokumentasjonen og for mottaker bruk ”Hovedmottak OD”.

Eller vanlig postgang:

Oljedirektoratet,
Postboks 600,
4003 Stavanger

Les mer om betingelsene for unntak:

Les mer:

Kontakt
Nils Rune Sandstå

Tlf: +47 51876434

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
Nils Rune Sandstå

Tlf: +47 51876434