Oljedirektoratet

Solide søkjarar vil leite i 24. runde

11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

I denne konsesjonsrunden blei 102 blokker eller deler av blokker lyst ut. Av desse er 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

«Oljeselskapa nominerte mange område til denne runden, og styresmaktene har lytta til selskapa med ei omfattande utlysing. Vi har motteke søknader både i Norskehavet og Barentshavet,» kommenterer Torgeir Stordal, leitedirektør i OD. Det er motteke flest søknader i Barentshavet, og selskapa er særleg interesserte i det utlyste arealet i den nordvestlege delen.

«I denne runden er dei utlyste blokkene stort sett i umodne område. Vi ser at søkjarlista er dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike område.»

I den 23. konsesjonsrunden søkte 26 selskap om utvinningsløyve. I 24. konsesjonsrunde var det ikkje opna nye område, slik tilfellet var framfor 23. runde. Samstundes har det førehandsdefinerte området (TFO) blitt utvida tidlegare i år, og i TFO 2017 var det svært stor interesse, med 39 selskap som leverte rekordmange søknadar. Søknadsbiletet kan tyde på at nokre aktørar prioriterer leiting i modne område i denne omgang.

11 selskap har søkt om utvinningsløyve, aleine eller i grupper:

 • A/S Norske Shell
 • AkerBP ASA
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • DEA Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lundin Norway AS
 • OMV (Norge) AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS

No startar arbeidet med å evaluere søknadene. Selskap som får utvinningsløyve må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståing. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

Det er knytt fiskeri- og miljøvilkår til dei utlyste blokkene, dette er skildra i utlysingsbrevet. For å sikre ei god evaluering av søknadane er dei utlyste blokkene kartlagt av Oljedirektoratet. Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde før sommaren 2018.

Les mer: Pressemelding fra Olje- og enegidepartement

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.