Oljedirektoratet

75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017

16. januar 2017 fikk 34 selskaper tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Det har aldri tidligere vært tildelt flere utvinningstillatelser i en TFO-runde (Tildeling i forhåndsdefinerte områder), og det har heller ikke vært sendt inn så mange søknader.

Det blir tildelt nye tillatelser i det utvidede TFO-arealet i både Norskehavet og Barentshavet.

Av de 75 utvinningstillatelsene er 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 22 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Tre av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

«Det er positivt at selskapene viser så stor interesse for å lete i de modne områdene på norsk sokkel, hvor det fortsatt er mulig å utnytte eksisterende infrastruktur. Dessuten er det positivt at selskapene har vist interesse for det utvidete TFO-arealet i både Norskehavet og Barentshavet,» sier Wenche Tjelta Johansen, underdirektør med ansvar for leting i Oljedirektoratet.

 «Vi ser at selskapene har identifisert nye letemodeller basert på ny seismikk og ny teknologi. Det er spennende,» fortsetter Johansen.

Det er stort mangfold i aktørbildet i årets TFO-tildeling, som spenner fra mindre til store internasjonale selskaper. Av de 39 selskapene som søkte, får 34 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse.

Last ned

Shapefiler, TFO 2017 – tilbud

Endelige omriss vil bli lagt på ODs faktasider etter at tildelingen er godkjent av Kongen i statsråd. Merk at det kan komme endringer i arealene, avhengig av om selskapene tar imot tilbudet.

Kontaktpersoner i OD:

Olvar Løvås, tlf. +47 51 87 61 90/ Olvar.Lovas@npd.no
Even Gillebo, tlf. +47 51 87 64 04/ Even.Gillebo@npd.no

Lenke:

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet for detaljer rundt tilbudene

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.