Oljedirektoratet

Informasjon om lansering av nye www.npd.no

11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

I forbindelse med oppgradering av Oljedirektoratets nettsted www.npd.no, vil Faktasider og Faktakart kunne være delvis ute av drift torsdag 14. mars. Nettstedet vil fremstå i et moderne uttrykk og med en sikker adresse: https://www.npd.no

Noen lenker på Faktasider og Faktakart vil bli forandret.

Dette gjelder for nedlastbare geografiske datasett for Filgeodatabase, Shape- og CSV-filer. Det gjelder alle lenkene i  denne  oversikten unntatt de tre første som er lenker til tjenester.

Strukturen vil bli forandret fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download

Eksempelvis vil adressen for nedlasting av Shape-fil for brønnbanepunkter forandres fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip

Lenker til bilder og dokumenter som er tilgjengelig fra Faktasider vil også forandre seg. Dette gjelder feltbilder, kjernebilder for brønner, samt brønnrelaterte dokumenter for geokjemi, Oljedirektoratets publikasjoner, utvinningstillatelser og eldre WDSS-rapporter, fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf
til:
http://factpages.npd.no/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf

Vi holder også på å utvikle en ny versjon av Faktasider og Faktakart. Planen er å lansere disse som beta-versjoner. Vi vil løpende informere om dette. Beta-versjonen og dagens versjon vil være i produksjon parallelt i en tremåneders periode, slik at brukere, og da særlig de som benytter seg av tjenestene og nedlasting av data, skal kunne tilpasse seg den nye versjonen.

Oppdatert: 28.03.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.