Oljedirektoratet

Informasjon om lansering av nye www.npd.no

11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

I forbindelse med oppgradering av Oljedirektoratets nettsted www.npd.no, vil Faktasider og Faktakart kunne være delvis ute av drift torsdag 14. mars. Nettstedet vil fremstå i et moderne uttrykk og med en sikker adresse: https://www.npd.no

Noen lenker på Faktasider og Faktakart vil bli forandret.

Dette gjelder for nedlastbare geografiske datasett for Filgeodatabase, Shape- og CSV-filer. Det gjelder alle lenkene i  denne  oversikten unntatt de tre første som er lenker til tjenester.

Strukturen vil bli forandret fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download

Eksempelvis vil adressen for nedlasting av Shape-fil for brønnbanepunkter forandres fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip

Lenker til bilder og dokumenter som er tilgjengelig fra Faktasider vil også forandre seg. Dette gjelder feltbilder, kjernebilder for brønner, samt brønnrelaterte dokumenter for geokjemi, Oljedirektoratets publikasjoner, utvinningstillatelser og eldre WDSS-rapporter, fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf
til:
http://factpages.npd.no/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf

Vi holder også på å utvikle en ny versjon av Faktasider og Faktakart. Planen er å lansere disse som beta-versjoner. Vi vil løpende informere om dette. Beta-versjonen og dagens versjon vil være i produksjon parallelt i en tremåneders periode, slik at brukere, og da særlig de som benytter seg av tjenestene og nedlasting av data, skal kunne tilpasse seg den nye versjonen.

Oppdatert: 28.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.