Oljedirektoratet

Oppgradering av faktasider og faktakart

11.01.2021 19. januar lanseres det en ny versjon av faktasider som er tilpasset både PC, nettbrett og mobiltelefon. Samtidig gjøres det oppgraderinger av faktakartet. Løsningene vil bli tatt ned 19. januar kl. 9, og vil bli nede noen timer.

Faktasider

Det er gjort et redesign av faktasider basert på kravet fra Digitaliseringsdirektoratet om at alle offentlige nettsteder skal være universelt utformet (UU) innen 1.1.2021. Målet er at nettstedet skal kunne fungere bedre for personer med nedsatt funksjonsevne.

Brukergrensesnittet er oppgradert til å være responsivt – det betyr at nettstedet vises optimalt i alle skjermstørrelser. Nettstedet fungerer nå på både på PC, mobil og nettbrett. All funksjonalitet skal virke som før – både lenker som går direkte til applikasjonen og lenker som går til tjenester som ligger bak applikasjonen.

Tabellvisning

Ingen forandringer er gjort på tabellvisningene. For de som henter ut data anbefaler vi å bruke tabellvisningene i enten CSV- eller XML-format – og bruke «Taggene» som er beskrevet under «Attributter» for hver informasjonstype (Brønnbane, Felt, Funn etc.). For mange av informasjonstypene eksisterer det også Rest API.

Det er laget en ny tabellvisning for borekaks. Denne vil være tilgjengelig under "Brønnbane" / "Tabellvisning" / "Med" / "Borekaks".

Sidevisning

På sidevisningene er det gjort noen mindre tilpassinger på innholdet for å tilfredsstille kravet til universell utforming. Sidevisning er ikke ment for nedlastning av data, men for interaktive oppslag gjennom applikasjonen og evt. produksjon av PDF for utskrift.


Faktakart

Faktakart og tjenester oppgraderes for å få oppdaterte programvareversjoner som inneholder sikkerhetsoppdateringer og feilfiksing fra leverandørens side. Det er i denne omgang ingen ny funksjonalitet på faktakartet.

Send gjerne kommentarer eller rapporter feil til factweb@npd.no

Oppdatert: 11.01.2021

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.