Oljedirektoratet

Ny funksjonalitet på faktasider og faktakart

02.09.2022 En oppgradering av faktasider, faktakart og tilhørende tjenester vil bli gjort onsdag 7. september, og sidene kan derfor bli utilgjengelige deler av denne dagen.

Faktasider

 
Sidevisning

 • Selskap: En ny lenke til oversikten over reserver fordelt per felt.
 • Undersøkelser: Under "Grupper på kategori" er "Ferdig" inkludert i alle tre undergrupper.
 • BAA (Business Arrangement Area): Nytt menypunkt "CO2-tillatelser" som inkluderer både CO2-utnyttelsestillatelser og C02-letetillatelser. 
 
Tabellvisning 
 
Endring av eksisterende data 
 • Innretning: I undermenyen "Fast" er et nytt attributt "Nation" oppført. Dette har kun vært tilgjengelig på "Sidevisning" tidligere. 
 
Nye data
 • Brønnbane: En ny undermeny "CO2-lagring". En liste over brønner som brukes til hhv leting og injeksjon av CO2 vises.
 • Brønnbane: En ny undermeny "Palynologiske lysbilder". Dette har tidligere bare vært tilgjengelig på "Sidevisning". Listen viser alle lysbilder for alle brønnummer som er tilgjengelig i OD. Listen er lang, å laste ned data til Excel tar 1-2 minutter.
 • BAA (Business Arrangement Area): "CO2-tillatelser". Liste over CO2-utnyttelseslisenser og C02-letelisenser.
 • TUF (Transport and Utilization Facilities): "TUF oversikt" gir en oversikt over terminal, rørledninger og landanlegg. 
 
 
Generelle forbedringer av brukergrensesnittet: 
 • Faste overskrifter: Overskrifter i tabellvisningen forblir alltid på første linje når du ruller.
 • Synkroniseringsdato vises også på mobilversjonen.
 • Direkte lenke til attributtbeskrivelsen i sidevisning, generell informasjon – se ikonet.
 • Mer effektiv visning av bilder. 
 • Bedre språkgjenkjenning av standardinnstillinger for nettleser. 
 

Faktakart 

 • Oppdatert kart, tjenester og nedlastbar FGDB.
  • Ny gruppe "CO2-tillatelser" under "Lisensiering". Lag for "EL – Exploitation licence" under "Business arrangement area" er fjernet
  • Nytt lag under "Wellbores", "CO2-storage wellbores".
  • Nytt lag under "Licencing", "Licence – document" med oversikt over statusrapporter.
 • For detaljert oversikt over endringer, se Faktakart – endringslogg for tjenester.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.09.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.