Oljedirektoratet

Ny funksjonalitet på faktasider og faktakart

02.09.2022 En oppgradering av faktasider, faktakart og tilhørende tjenester vil bli gjort onsdag 7. september, og sidene kan derfor bli utilgjengelige deler av denne dagen.

Faktasider

 
Sidevisning

 • Selskap: En ny lenke til oversikten over reserver fordelt per felt.
 • Undersøkelser: Under "Grupper på kategori" er "Ferdig" inkludert i alle tre undergrupper.
 • BAA (Business Arrangement Area): Nytt menypunkt "CO2-tillatelser" som inkluderer både CO2-utnyttelsestillatelser og C02-letetillatelser. 
 
Tabellvisning 
 
Endring av eksisterende data 
 • Innretning: I undermenyen "Fast" er et nytt attributt "Nation" oppført. Dette har kun vært tilgjengelig på "Sidevisning" tidligere. 
 
Nye data
 • Brønnbane: En ny undermeny "CO2-lagring". En liste over brønner som brukes til hhv leting og injeksjon av CO2 vises.
 • Brønnbane: En ny undermeny "Palynologiske lysbilder". Dette har tidligere bare vært tilgjengelig på "Sidevisning". Listen viser alle lysbilder for alle brønnummer som er tilgjengelig i OD. Listen er lang, å laste ned data til Excel tar 1-2 minutter.
 • BAA (Business Arrangement Area): "CO2-tillatelser". Liste over CO2-utnyttelseslisenser og C02-letelisenser.
 • TUF (Transport and Utilization Facilities): "TUF oversikt" gir en oversikt over terminal, rørledninger og landanlegg. 
 
 
Generelle forbedringer av brukergrensesnittet: 
 • Faste overskrifter: Overskrifter i tabellvisningen forblir alltid på første linje når du ruller.
 • Synkroniseringsdato vises også på mobilversjonen.
 • Direkte lenke til attributtbeskrivelsen i sidevisning, generell informasjon – se ikonet.
 • Mer effektiv visning av bilder. 
 • Bedre språkgjenkjenning av standardinnstillinger for nettleser. 
 

Faktakart 

 • Oppdatert kart, tjenester og nedlastbar FGDB.
  • Ny gruppe "CO2-tillatelser" under "Lisensiering". Lag for "EL – Exploitation licence" under "Business arrangement area" er fjernet
  • Nytt lag under "Wellbores", "CO2-storage wellbores".
  • Nytt lag under "Licencing", "Licence – document" med oversikt over statusrapporter.
 • For detaljert oversikt over endringer, se Faktakart – endringslogg for tjenester.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.09.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.