Oljedirektoratet

CO2-avgift

Som et av de første landene i verden innførte Norge i 1991 CO₂ -avgift.

Lov om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen fastsetter at rettighetshaver må betale CO₂ -avgift ved forbrenning av gass, olje og diesel i petroleumsaktiviteter på kontinentalsokkelen og ved utslipp av CO₂ eller naturgass.

CO₂ -avgiftens formål er å redusere utslipp av CO₂ (og andre drivhusgasser) til atmosfæren som følge av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

Plikten til å betale CO₂ -avgift påhviler i fellesskap rettighetshaverne etter utvinningstillatelsen eller tillatelsen til anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum som gjelder for den innretning der petroleum brennes eller naturgass slippes ut.

Operatøren har det direkte ansvar for beregning innrapportering og betaling av samlet avgiftsbeløp til Sokkeldirektoratet på vegne av samtlige rettighetshavere. Avgift for perioden 1. januar til 30. juni skal betales innen 1. oktober og for perioden 1. juli til 31. desember innen 1. april i det påfølgende år.

Skjema for innrapportering av CO₂ -avgift

Dokumentasjon for petroleumsmåling og beregning av avgiften sendes Sokkeldirektoratet senest en måned etter utløpet av hver termin. Det er ønskelig at alle operatører benytter skjema for innrapportering av CO₂ -avgift i forbindelse med avgiftens halvårlige oppgjør.

Skjemaet kan tilpasses med operatørens egne formler. Skjemaet erstatter eksisterende standardskjema i forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift, vedlegg 1 og vedlegg 2.

Oppdatert: 27.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.