Oljedirektoratet

Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Illustrasjonsbilde. Foto: Maersk Drilling.

04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 30/5-4 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Nessformasjonen (Brentgruppen).

Hensikten med avgrensningsbrønn 30/5-4 A var å gjennomføre formasjonstest i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/5-4 S traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 100 meter i Tarbertformasjonen som er totalt 200 meter tykk, med sandsteinslag på til sammen 96 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Brønn 30/5-4 A traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 90 meter i Tarbertformasjonen. Det ble boret totalt 150 meter av formasjonen, med sandsteinslag på til sammen 90 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Nessformasjonen er tørr med spor av petroleum

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 6,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverene vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 30/5-4 A. Gjennomsnittlig produksjonsrate fra formasjonstesten i Tarbertformasjonen var på om lag 60000 Sm3 gass og 45 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 1100. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 30/5-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 5003 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Nessformasjonen. Brønn 30/5-4 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 4726 og 4946 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Tarbertformasjonen.

Havdypet er 95 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A ble boret av boreinnretningen Nobel Intrepid som nå skal videre til Skottland.

Kart som viser hvor brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A er lokalisert

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.11.2022

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.