Oljedirektoratet

30 000 datasett er blitt offentlig tilgjengelig

elin-aabo1

Elin Aabø er fungerende prosjektleder for Diskos. 

19.06.2023 OD har aldri tidligere gjort så store mengder data tilgjengelig på én gang.

«Med de siste rapportene har vi gjort nesten 30 000 datasett offentlig tilgjengelig. Så mye data har vi ikke frigitt på én gang før. Det har vært en gigantisk åpenhetsprosess», sier Elin Aabø.

Hun er fungerende prosjektleder for Diskos.

«Dette gjør at selskapene får tilgang til mye mer data som igjen bidrar til økt verdiskapning på norsk sokkel».

Arbeidet har foregått trinnvis i løpet av det siste året. Den siste bolken, som er frigitt nå i juni, består av 16 000 rapporter. Dette kommer i tillegg til store mengder datafiler og plots som ble frigitt i fjor.

Taushetsplikt ned fra 20 til 2 år

Arbeidet startet med at OD fikk i oppdrag av Olje- og energidepartementet å klargjøre begrepet tolkede data. Tolkede data hadde en taushetsplikt på 20 år, mens andre typer data hadde ned mot 2 år. Det betyr at dersom data ble definert som tolkede, tok det mye lenger tid før de kunne bli tilgjengelige for, og dermed brukes, av andre.

«Tidligere var oppfatningen hos mange i næringen at subjektive avgjørelser og eget hjernearbeid kan defineres som tolkede data. Det innebar at veldig mye ble ansett som tolkede data – og dermed underlagt taushetsplikt i 20 år», sier Aabø.

Første trinn i arbeidet var derfor å klargjøre begrepet «tolkede data». Etter mye arbeid, involvering og innspill fra næringen, endte dette med en helt ny veileder som ble publisert for litt over et år siden.

«En god del data som tidligere var underlagt taushetsplikt i 20 år ble da omkategorisert og frigitt etter to år», sier hun.

Innrapportering av nye data ble klassifisert etter den nye veilederen fra 25. april i fjor. For allerede innrapporterte data gjenstod en del arbeid før de kunne offentliggjøres.

Omfattende arbeid utført

«Vi startet arbeidet med å omkategorisere allerede innrapporterte data i fjor. Da delte vi inn datasettene i to bolker. Den første bestod av rene datafiler og plots. Datafiler er typisk målinger som gjøres i en brønn. Plots er egentlig visuelle framstillinger av målingene», sier Aabø.

Den andre bolken, rapporter, har vært litt mer krevende. Noen av dem kunne også inneholde forretningshemmeligheter som etter regelverket er taushetsbelagt i 20 år.

«Dette var ikke noe tema tidligere, siden tolkede data uansett hadde 20 års taushetsplikt. Med endringene som skulle gjennomføres, måtte problemstillinger rundt forretningshemmeligheter identifiseres», sier Aabø.

Hva som defineres som forretningshemmeligheter står i veilederen.

Arbeidet gir bedre ressursforvaltning

I tilbakeleverte områder og oppgitte utvinningstillatelser ble, i henhold til de gamle reglene, tolkede data ikke frigitt med én gang.

«At tolkede data i tilbakeleverte områder og oppgitte utvinningstillatelser skal være taushetsbelagt i 20 år, er ikke bra ressursforvaltning. Vi vil at selskapene skal ha tilgang til dataene for å vurdere om de skal gå inn igjen i tillatelsene», sier Aabø og fortsetter:

«Med de nye reglene kan OD frigi tolkede data ett år etter at selskapene oppgav tillatelsen eller leverte området tilbake. OD skal også gjøre en jobb med å frigi tolkede data fra områder som er tilbakelevert og oppgitt før 2023. Her er det snakk om ytterligere 5000 datasett som vil bli frigitt».

Fra 1. januar i år er taushetspliktens lengde for tolkede data også forkortet fra 20 til 5 år. OD mener at en kortere lengde på taushetsplikten vil stimulere til mer effektiv letevirksomhet, sikre et mer mangfoldig aktørbilde og bidra i utviklingen er digitaliseringen av data.

Les mer om endringen i regelverket her. 

Dataene ligger lagret i Diskos, som er det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Alle seismikk-, brønn- og produksjonsdata som rapporteres til OD, lastes opp i Diskos.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.06.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.