Oljedirektoratet

Høring - indeksregulering av arealavgiftsatser

paragraf-rosa

Illustrasjonsbilde.

13.06.2023 Oljedirektoratet (OD) fremlegger til høring forslag til endring av forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet (pf.) § 39 første ledd.

Endringen innebærer justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven.

Utgangspunktet for justeringen er Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks. Satsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd foreslås justert med 18,02 % gjeldende fra 1.1.2024. De nye satsene er beregnet til å øke:

Første år: fra kr 38 000 pr km2 pr år til kr 45 000 pr km2 pr år
Andre år: fra kr 76 000 pr km2 pr år til kr 90 000 pr km2 pr år
Tredje år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år
Etterfølgende år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år

Høringsfristen er 1.8.2023.

Les mer her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.06.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.