Oljedirektoratet

Høring - indeksregulering av arealavgiftsatser

Oljedirektoratet (OD) fremlegger til høring forslag til endring av forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet (pf.) § 39 første ledd.

Endringen innebærer justering av arealavgiftsatsene for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1972-resolusjonen og petroleumsloven.

Utgangspunktet for justeringen er Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks. Satsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd foreslås justert med 18,02 % gjeldende fra 1.1.2024. De nye satsene er beregnet til å øke:

  • Første år: fra kr 38 000 pr km2 pr år til kr 45 000 pr km2 pr år
  • Andre år: fra kr 76 000 pr km2 pr år til kr 90 000 pr km2 pr år
  • Tredje år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år
  • Etterfølgende år: fra kr 153 000 pr km2 pr år til kr 181 000 pr km2 pr år

Høringsfristen er 1.8.2023.

Høringskommentarer kan sendes per brev til Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger eller på e-post til postboks@npd.no.

Høringskommentarene vil være offentlig tilgjengelige på npd.no.

Høringsinformasjon

Høringsbrev og høringsutkast (pdf) (word)

Oppdatert: 24.08.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.