Oljedirektoratet

Ny vitenskapelig artikkel om Barentshavet nord

matt-hardy-6ArTTluciuA-unsplash

Illustrasjonsbilde.

12.06.2023 Oljedirektoratet har bidratt med en vitenskapelig artikkel i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Geological Society of London (GSL) Special Publication Memoir no. 57.

Tittelen på spesialpublikasjonen er Sedimentary successions of the Arctic region and their hydrocarbon prospectivity.

Forfatterne bak artikkelen, som har tittelen North Barents composite tectono-sedimentary element, er geologene Bjørn Anders Lundschien, Rune Mattingsdal, Sondre Krogh Johansen og Stig-Morten Knutsen.

Artikkelen inngår som ett av 67 unike bidrag om den geologiske utviklingen i Arktis.

OD ble anmodet av redaksjonskomiteen om å skrive artikkelen om Barentshavet nord, siden området ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Derfor er det bare ressursmyndighetene som har data der.

Formålet med alle artiklene er sammenstilling av geologiske provinser i Arktis. Artiklene følger samme mal og struktur, slik at de ulike geologiske provinsene kan sammenlignes på best mulig måte.

«Arbeidet med vår artikkel startet tidlig i 2016 og bygger på flere års seismisk tolkning og tolkning av kjernemateriale fra våre grunne stratigrafiske boringer, sammenholdt med flere års feltstudier på land på Svalbard», sier Bjørn Anders Lundschien», som har ledet arbeidet med rapportenartikkelen.

Oppdatert strukturelementkart.

Artikkelen inneholder et oppdatert strukturelementkart, som danner grunnlaget for oppdatering av OD sitt strukturelementkart på OD sine faktasider.

Les spesialpublikasjonen Sedimentary successions of the Arctic region and their hydrocarbon prospectivity her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 12.06.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.