Oljedirektoratet

Næringen gir Sokkeldirektoratet godt skussmål

SODIR_STREK_HAV_2-1920x1080px

21.03.2024 Nesten alle ledere i petroleumsnæringen vurderer at Sokkeldirektoratet når målet om å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen. Dette er blant resultatene i en stor brukerundersøkelse vi har fått utført.

«Dette er veldig gode resultater! Samtidig får vi konkrete tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre oss og utvikle oss videre. Det ser vi ser vi svært positivt på», sier Kristin Reitan Husebø, direktør for rammeverk og virksomhetsstyring i Sokkeldirektoratet.

Det er Menon Economics som har bistått Sokkeldirektoratet med systematisk innsamling av brukeres og interessenters vurdering av direktoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk.

Målet med brukerundersøkelsen er å få kunnskap om hva viktige aktører i vår omverden mener om oss.

«Resultatene inngår som viktig underlag til situasjonsforståelse i vårt strategiske arbeid og gir i tillegg noen gode råd til mulige forbedringer i vår daglige drift», sier Husebø.

Her er noen viktige punkter fra undersøkelsen:

  • Brukere fra næringene Sokkeldirektoratet har ansvar for viser til god dialog og at direktoratet har en viktig rolle i næringsutvikling og forvaltning av sokkelen. 96 prosent av ledere i petroleumsnæringen vurderer at direktoratet i stor eller svært stor grad når sitt hovedmål om å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen.

  • Sokkeldirektoratet blir sett på som en viktig pådriver på flere områder, spesielt knyttet til utbygging av funn og økt utvinning. Videre viser aktører fra karbonfangst og -lagring (CCS) og havbunnsmineraler til god dialog og at direktoratet spiller en viktig rolle for å bygge opp disse næringene. Dette har blant annet skjedd gjennom kartlegging av ressursgrunnlag, konsekvensutredninger og tilgjengeliggjøring av relevante data og kunnskap til de nye næringene.

  • Sokkeldirektoratet oppleves som en dataforvalter i verdensklasse, som myndigheter fra andre land ser til for å lære av beste praksis. Dette er et viktig bidrag til åpenhet i næringen, slik at selskapene konkurrerer på drift og ikke data. Dataforvaltning rangeres som det viktigste virkemiddel for å oppnå direktoratets mål.

Næringen har også innspill til forbedringer:

  • Den etterspør et Sokkeldirektorat som er tydeligere i sine prioriteringer, sikrer samarbeid innad og på tvers av næringene og ser en helhet i havforvaltningen.

  • Næringen opplever at Sokkeldirektoratet har et svært kompetent fagmiljø, men er bekymret for om direktoratet greier å sikre seg tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Det er viktig at Sokkeldirektoratet er en konkurransedyktig arbeidsgiver som kan tiltrekke flinke folk for å utfordre selskapene i relevante sammenhenger.

En bekymring næringen har er om direktoratet greier å holde tritt med den teknologiske utviklingen – særlig knyttet til dataforvaltning og faktaformidling.

Les hele rapporten (pdf)

Verdien av våre data

I juni 2023 la vi også fram rapporten «Verdien av Oljedirektoratets data» utført av Menon Economics. Den viste at petroleumsindustrien har årlige gevinster tilsvarende 1,5 milliarder kroner i tids- og ressursbesparelser.

Det ble også pekt på at dataforvaltningen kan gi svært store økonomiske verdier som følge av at felles tilgang til data kan gi funn som ellers ikke ville bli gjort.

I tillegg forventes direktoratets data å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.03.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.