Oljedirektoratet

Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet

sodir-strek

04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.

8. mai lyste Energidepartementet ut TFO 2024 som omfatter blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Søknadsfristen er 3. september.

I Barentshavet er de forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) utvidet med 34 blokker. Det utvidede arealet i Barentshavet ligger på Finnmarksplattformen og dekker et areal på knappe 9000 kvadratkilometer. TFO-arealet i Barentshavet har god dekning av 3D- og 2D-seismiske data, og bare de fem siste årene er det blitt frigitt store mengder med data innenfor de forhåndsdefinerte områdene.

Frigitte 3D- og 2D-seismiske data 

Sokkeldirektoratet har sammenstilt et kart over de seismiske datasettene som er blitt frigitt de fem siste årene (2019-mai 2024) (figur 1-2).

Det er høy datatetthet av frigitte 3D- og 2D-seismiske data i områdene vest for Loppahøyden og rundt Nordkappbassenget. De frigitte dataene inkluderer flere moderne datasett. De ble prosessert eller reprosessert i 2020/2021 der det er tilgjengelig data i både tid og dyp samt «angle/offset stacks».

Figur1: Oversikt over frigitte 3D-data i Barentshavet de siste 5 årene.

Figur1: Oversikt over frigitte 3D-data i Barentshavet de siste 5 årene.

Figur 2: Oversikt over frigitte 2D-data i Barentshavet de siste 5 årene.

Figur 2: Oversikt over frigitte 2D-data i Barentshavet de siste 5 årene.

Nytt areal i Barentshavet i årets TFO

I det utvidete arealet på Finnmarksplattformen er det flere spennende letemodeller som kan kartlegges for videre prospektmodning. Den seismiske linjen fra det frigitte 3D-datasettet FIN13 viser forkastningsstrukturer på grunnfjellsnivå med mulige strukturelle og stratigrafiske feller i Billefjordengruppen samt overliggende spikulitter i Røyeformasjonen (Figur 3). Billefjordengruppen og Røyeformasjonene tilhører påviste letemodeller. Derimot anser Sokkeldirektorat disse for umodne og lite utforsket.

Figur 3. Seismisk linje (Fin13) som viser forkastningsstrukturer på grunnfjellsnivå.

Figur 3: Seismisk linje (Fin13) som viser forkastningsstrukturer på grunnfjellsnivå.

strukturelt kart

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.