Oljedirektoratet

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde.

25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.

Manglande tal i kalkulasjonsgrunnlaget er årsaka for korrigeringa.

Førebels produksjonstal i oktober 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 950 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,8 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,7 (GSm3) meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1 745 000 fat olje, 187 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 7,3 prosent under OD sin prognose for oktober og 5,4 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022. Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall oktober 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon oktober 2022 1,750 1,971 349,4 0,663
 
Prognose for oktober 2022 1,882 2,141 352,4 0,693
Avvik frå prognose -0,132 -0,170 -3,1 -0,030
Avvik frå prognose i % -7 % -7,9 % -0,9 % -4,3 %
 
Produksjon september 2022 1,640 1,835 303,3 0,595
Endring frå september 2022 0,110 0,136 46 0,068
Endring i % frå september 2022 6,7 % 7,4 % 15,2 % 11,4 %
 
Produksjon oktober 2021 1,818 2,065 344,4 0,673
Endring frå oktober 2021 -0,068 -0,094 4,9 -0,010
Endring i % frå oktober 2021 -3,7 % -4,6 % 1,4 % -1,5 %

Oljeproduksjon oktober 2022

Væskeproduksjon oktober 2022

Gassproduksjon oktober 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 193,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 80,7 MSm3 o.e olje, om lag 10,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 102,2 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,5 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.11.2022