Oljedirektoratet

Produksjonstal november 2022

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

20.12.2022 Førebels produksjonstal i november 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 946 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,4 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i november fordeler seg slik: 1 740 000 fat olje, 187 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 8,7 prosent under OD sin prognose for november og 5,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022. Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall november 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon november 2022 1,749 1,971 345 0,658
 
Prognose for november 2022 1,905 2,164 352,8 0,697
Avvik frå prognose -0,156 -0,193 -7,8 -0,039
Avvik frå prognose i % -8,2 % -8,9 % -2,2 % -5,6 %
 
Produksjon oktober 2022 1,750 1,971 349,4 0,663
Endring frå oktober 2022 -0,001 0,000 -4,4 -0,005
Endring i % frå oktober 2022 -0,1 % 0 % -1,3 % -0,8 %
 
Produksjon november 2021 1,732 1,972 346,3 0,660
Endring frå november 2021 0,017 -0,001 -1,3 -0,002
Endring i % frå november 2021 1 % -0,1 % -0,4 % -0,3 %

Oljeproduksjon november 2022

Væskeproduksjon november 2022

Gassproduksjon november 2022

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.12.2022