Oljedirektoratet

Produksjonstal august 2023

shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 9,7 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,3 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i august fordeler seg slik: 1 789 000 fat olje, 201 000 fat NGL og 16 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 1,0 prosent over OD sin prognose for august 2023 og 0,2 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2023.

Produksjonstall august 2023

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon august 2023 1,790 2,013 313,7 0,634
 
Prognose for august 2023 1,772 1,985 317,2 0,633
Avvik frå prognose 0,018 0,028 -3,5 0,001
Avvik frå prognose i % 1 % 1,4 % -1,1 % 0,2 %
 
Produksjon juli 2023 1,836 2,059 324,6 0,652
Endring frå juli 2023 -0,046 -0,046 -10,9 -0,018
Endring i % frå juli 2023 -2,5 % -2,2 % -3,4 % -2,8 %
 
Produksjon august 2022 1,783 2,006 345 0,664
Endring frå august 2022 0,007 0,007 -31,3 -0,030
Endring i % frå august 2022 0,4 % 0,3 % -9,1 % -4,5 %

Oljeproduksjon august 2023

Væskeproduksjon august 2023

Gassproduksjon august 2023

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2023 er om lag 156,0 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 69,6 MSm3 o.e olje, om lag 8,6 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 77,8 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 1,1 MSm3 o.e. meir enn i 2022.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.09.2023