Oljedirektoratet

Produksjonstal februar 2024

RIGG-1920x1080

20.03.2024 Førebels produksjonstal i februar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 064 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 10,4 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,4 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1 832 000 fat olje, 213 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Produksjonstall februar 2024

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon februar 2024 1,764 2,000 360,3 0,678
 
Prognose for februar 2024 1,778 2,024 367,3 0,689
Avvik frå prognose -0,014 -0,024 -7 -0,011
Avvik frå prognose i % -0,8 % -1,2 % -1,9 % -1,6 %
 
Produksjon januar 2024 1,826 2,071 379,3 0,709
Endring frå januar 2024 -0,062 -0,071 -19 -0,031
Endring i % frå januar 2024 -3,4 % -3,4 % -5 % -4,4 %
 
Produksjon februar 2023 1,774 2,003 356,1 0,675
Endring frå februar 2023 -0,010 -0,003 4,3 0,003
Endring i % frå februar 2023 -0,6 % -0,1 % 1,2 % 0,4 %

Oljeproduksjon februar 2024

Væskeproduksjon februar 2024

Gassproduksjon februar 2024

Oljeproduksjonen er 3,0 prosent over Sokkeldirektoratet sin prognose for februar 2024 og 2,4 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2024.

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2024 er om lag 41,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 17,5 MSm3 o.e olje, om lag 2,3 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 22,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,0 MSm3 o.e. meir enn i 2023.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.03.2024