Oljedirektoratet

Produksjonstal mars 2024

nyhetsbilder-hav-kran-OD-morten-berentsen

Illustrasjonsbilde

19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 11,3 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 (GSm3) meir enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mars fordeler seg slik: 1 843 000 fat olje, 223 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Produksjonstall mars 2024

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon mars 2024 1,844 2,089 366 0,698
 
Prognose for mars 2024 1,763 2,008 360,9 0,680
Avvik frå prognose 0,081 0,081 5,2 0,018
Avvik frå prognose i % 4,6 % 4 % 1,4 % 2,6 %
 
Produksjon februar 2024 1,764 2,000 360,3 0,678
Endring frå februar 2024 0,080 0,089 5,7 0,020
Endring i % frå februar 2024 4,5 % 4,4 % 1,6 % 2,9 %
 
Produksjon mars 2023 1,834 2,060 354,4 0,682
Endring frå mars 2023 0,010 0,029 11,6 0,016
Endring i % frå mars 2023 0,5 % 1,4 % 3,3 % 2,3 %

Oljeproduksjon mars 2024

Væskeproduksjon mars 2024

Gassproduksjon mars 2024

Oljeproduksjonen er 4,6 prosent over Sokkeldirektoratet sin prognose for mars 2024 og 1,9 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2024.

Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2024 er om lag 63,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 26,2 MSm3 o.e olje, om lag 3,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 33,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,2 MSm3 o.e. meir enn i 2023.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.04.2024